เวลา

posted on 17 Aug 2012 01:30 by pppunnn
 
ยามใดเพลิดเพลินหลงใหล
หันไปมาก็ล่วงเลย
 
ยามใดเพลิดเพลินหลับใหล
ตื่นมามองหา...เวลา

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#1 By AMNAPATT on 2012-08-17 02:01